Depeșă Ministerială trimisă în atenția Corpului de control al Prefectului